Vítejte na stránkách Sportovního klubu Podještědští Pardálové. Občanského sdružení sportovně založených přátel z Jablonného v Podještědí i dalekého okolí.

Kde jsou kurty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Provozní řád
Sponzoři
Kontakty
A K C E
A K C E
 

Provozní řád  na rok 2013

Článek 1 - Vstup na tenisové kurty 

 1. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí u správců kurtů nebo v prodejně PAKLI SPORT. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů správců Tenis centra.
 2. Při plném obsazení kurtů se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.
 3. Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude v rámci možností umístěn na přístupném místě v areálu tenisových kurtů. Viz.systém rezervace
 4. V tenisovém centru je možno parkovat motorová vozidla pouze na vyhrazených místech.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků 

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 4. Sezóna na venkovních dvorcích začíná po ukončení přípravných prací na dvorcích vyhlášením jejího zahájení správci areálu. Sezóna obvykle (podle počasí) začíná 1.5. a končí 15.10. . O definitivním ukončení hraní na otevřených dvorcích rozhodují opět správci areálu.
 5. Denní hrací doba je od 8,00 hod do doby viditelnosti, nejdéle však do 21,00 hod.
 6. Při plném vytížení dvorců je časová délka hrací jednotky včetně úpravy a úklidu dvorce je pro dvouhru 75 minut a pro čtyřhru 105 minut.
 7. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 8. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 9. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správců tenisových kurtů. (v případě potřeby i postříkat a zaválcovat)

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu 

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
 3. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod...
 4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 5. Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.

 V Jablonném v Podještědí dne 5.4.2008